Trang chủ » Dịch vụ kế toán tại Hải Phòng » Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại Hải Phòng

Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại Hải Phòng

Gói dịch vụ kế toán, làm sổ sách kế toán trọn gói của Công ty KẾ TOÁN HÀ NỘI bao gồm các công việc sau:
– Hàng tháng, nhân viên của Công ty sẽ đến tận doanh nghiệp của bạn để lấy bản sao của tất cả các chứng từ về KẾ TOÁN HÀ NỘI để xử lý.
– Dựa trên chứng từ hàng tháng nhận về, tiến hành kê khai thuế và nộp đúng thời hạn cho cơ quan thuế tương ứng với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: thuế GTGT tháng/ quý, thuế TNCN, thuế TNDN tạm tính, thuế TTĐB (nếu có), thuế nhà thầu (nếu có)….
– Tiến hành hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán của công ty theo đúng quy định của pháp luật.
– Báo cáo nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa, thành phẩm.
– Lập bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn; bảng trích khấu hao tài sản cố định.
– Bảng lương.
– Cuối năm: thực hiện lập báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN và nộp đúng thời hạn cho cơ quan thuế; thực hiện in sổ sách kế toán và bàn giao lại cho doanh nghiệp.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment