8 tháng, cả nước có hơn 85.000 doanh nghiệp mới thành lập

Tổng cục Thống kê cho biết, trong bốn tuần Tám, cả nước có 12.404 công ty thành lập mới với số vốn đăng ký là 131,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% về số công ty và tăng 39% về số vốn đăng ký so với bốn tuần trước; vốn đăng ký bình quân một công ty đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 30,8%; tổng số cần lao đăng ký trong bốn tuần của các công ty thành lập mới là 101,7 nghìn người, tăng 8,8%.

Trong bốn tuần, cả nước có 1.605 công ty quay quay về hoạt động, giảm 26% so với bốn tuần trước; có 3.777 công ty nhất thời ngừng hoạt động (bao gồm: 1.667 công ty đăng ký nhất thời ngừng kinh doanh có thời hạn và 2.110 công ty nhất thời ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải tán), giảm 33,7%; có 1.146 công ty hoàn thành thủ tục giải tán, giảm 1,6%.

Tính tầm thường 8 bốn tuần năm nay, cả nước có 85.357 công ty đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 822,1 nghìn tỷ đồng, tăng 16,3% về số công ty và tăng 44,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một công ty thành lập mới đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,5%. Nếu tính cả 1.108,3 nghìn tỷ đồng của gần 24,7 nghìn lượt công ty đổi thay tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 bốn tuần năm 2017 là 1.930,4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 19.154 công ty quay quay về hoạt động, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số công ty đăng ký thành lập mới và công ty quay quay về hoạt động trong 8 bốn tuần lên hơn 104,5 nghìn công ty. Tổng số cần lao đăng ký của các công ty thành lập mới trong 8 bốn tuần là 822,4 nghìn người, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ngành nghề kinh doanh chính, trong 8 bốn tuần năm 2017 có 30,7 nghìn công ty thành lập mới trong ngành bán sỉ, bán buôn (chiếm 36% tổng số công ty thành lập mới), tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước; 11 nghìn công ty xây đắp (chiếm 12,9%), tăng 11,6%; 11 nghìn công ty kĩ nghệ đóng chai, chế tác (chiếm 12,9%), tăng 10,6%; 6,4 nghìn công ty khoa học, công nghiệp, phục vụ tham mưu, kiến tạo, lăng xê và chuyên môn khác (chiếm 7,5%)…

PV.