Các loại thuế, lệ phí phải nộp khi kinh doanh qua Facebook

Theo Thông báo, các loại thuế, lệ chi phí phải nộp bao gồm: Lệ chi phí môn bài (từ 300.000 đồng tới 1 triệu đồng/năm); thuế giá trị ngày càng tăng; thuế thu nhập cá nhân; thuế tiêu thụ khác biệt; thuế bảo vệ không gian…

Cụ thể, về lệ chi phí môn bài với tổ chức/cá nhân doanh thu trên 500 triệu đồng/năm là 1 triệu đồng/năm; Với doanh thu 300 – 500 triệu đồng thì phải nộp 500.000 đồng/năm và mức lệ chi phí 300.000 đồng/năm dành cho cá nhân, tổ chức có doanh thu trên 100 triệu tới 300 triệu đồng.

Về thuế giá trị ngày càng tăng mà người kinh doanh phải nộp ở các mức 1%, 2%, 3% và 5% trên giá niêm yết, tùy thuộc loại hàng hóa, phục vụ.

Đồng thời, người bán hàng trực tuyến còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Mức thuế này ở mức 0,5% tới 2%, tùy nhóm hàng hóa, phục vụ.

Ngoài ra, Thông báo của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh cũng nêu rõ, đối tượng đăng ký, khai nộp thuế bao gồm tất cả những cá nhân kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, phục vụ từ tất cả các cơ chế kinh doanh, bao gồm cả cơ chế kinh doanh qua mạng internet, mạng xã hội… có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm. Người kinh doanh tới Chi cục Thuế nơi cư trú hoặc tạm cư để đăng ký, khai nộp thuế.

Trước đó, từ 04 tuần 6/2017, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch thu thuế trong hoạt động kinh doanh thương nghiệp điện tử, bao gồm bán hàng hóa, phục vụ qua Internet, Facebook…
Cục thuế đã giao cho chi cục thuế 24 quận, huyện tuyên truyền, vận động người kinh doanh qua Facebook tình nguyện tới làm thủ tục đăng ký kinh doanh và kê khai thuế.

PV.