DATC và chặng đường tạo lập những thành công

Ngày 5/6/2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg thành lập Công ty Mua bán nợ và của cải tồn đọng của doanh nghiệp (DATC), với số vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Nhiệm vụ đặt ra cho DATC là xử lý công nợ và của cải tồn đọng nhằm hỗ trợ và thúc đẩy cổ hủ phần hóa doanh nghiệp quốc gia (DNNN).

Sau 7 năm hình thành, sản xuất, ngày 30/06/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1494/QĐ-BTC chuyển đổi Công ty sang Công ty TNHH MTV Mua bán nợ vietnam. Ngày 29/4/2014, Công ty đã chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Mua bán nợ vietnam và đến nay số vốn điều lệ của Công ty được tăng lên 6.000 tỷ đồng.

Tại thời điểm mới đi vào hoạt động đầu năm 2004, với 2 phòng tác dụng, tổng số 30 cán bộ công nhân viên (CBCNV), đến nay DATC đã có 13 doanh nghiệp, với 218 CBCNV.

Từ khi thành lập đến nay, DATC đã tham dự xử lý nợ xấu khoảng 63.000 tỷ đồng, bao gồm ưng chuẩn kết nạp để xử lý nợ và của cải đào thải khỏi giá trị DN là 4.531,7 tỷ đồng; Mua nợ trực tiếp theo cơ chế giễu hoạt động trao đổi từ các chủ nợ 17.142,6 tỷ đồng, xử lý nợ theo cơ chế giễu đặc thù cho Vinalines là 4.915 tỷ đồng, xử lý nợ ưng chuẩn cơ chế giễu tạo ra trái phiếu, hối phiếu để tái cơ cấu nợ tại một số nhà băng thương nghiệp với giá trị khoảng 36.600 tỷ đồng; tạo ra hơn 2.000 tỷ đồng lợi nhuận, nộp NSNN gần 1.000 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, DATC đã góp phần làm hoàn thành hơn hoạt động sau cổ hủ phần hóa của 2.628 DNNN; Thực hiện tái cơ cấu tài chính, chuyển đổi cổ hủ phần gần 100 DN; Giúp trên 20 tổng đơn vị quốc gia nâng cao năng lực tài chính, đủ điều kiện cổ hủ phần hóa theo lịch trình bình thường của Chính phủ ưng chuẩn xử lý nợ gắn với tái cơ cấu chuyển đổi các DN thành viên và đơn vị quốc gia trực thuộc tại các tổng đơn vị.

Chỉ tính riêng trong năm 2016, số nợ xấu và của cải đã được DATC mua và xử lý đạt gần 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 385 tỷ đồng, bằng 110% so với kế hoạch và tăng trên 20% so với thực hành năm 2015, nộp ngân sách quốc gia 315 tỷ đồng. Đồng thời, thực hành kết nạp nợ và của cải đào thải tại 39 DN; xử lý của cải và thu hồi nợ đã kết nạp tại 122 DN, qua đó giúp các DN này hoạt động sinh sản kinh doanh bất biến hơn sau cổ hủ phần hóa….

Tính bình thường, đến nay DATC đã thực hành hàng trăm phương án trao đổi nợ, chính yếu thực hành mua, bán nợ theo cơ chế giễu hoạt động trao đổi với số vốn mua nợ lên đến cả chục nghìn tỷ đồng; giúp các đơn vị tín dụng xử lý hàng chục nghìn tỷ đồng nợ xấu; DATC đã thắng lợi trong phối hợp với tái cơ cấu tài chính, chuyển đổi các DN khách nợ. Qua đó giúp nhiều DN lành mạnh tài chính, khôi phục sinh sản kinh doanh; Hỗ trợ trên 20 TCT quốc gia đủ điều kiện cổ hủ phần hóa theo lịch trình bình thường của Chính phủ.

Để sản xuất vươn tầm quốc tế, DATC đã chủ động mở mang quan hệ cộng tác với nhiều cơ quan, đơn vị tài chính quốc tế. Điển tuồng như: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Trung Quốc – ICBC, Ngân hàng SMBC- Nhật Bản, Cơ quan cộng tác quốc tế Nhật Bản – JICA, Diễn đàn các Công ty quản lý của cải công quốc tế – IPAF, Công ty Quản lý của cải Hàn Quốc (KAMCO), Công ty IGPI – Nhật Bản, các AMC của Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia… Các đơn vị tài chính quốc tế cũng kiểm tra cao kinh nghiệm trao đổi, xử lý nợ của DATC.

Một nửa chặng đường năm 2017 đã qua, thực hành các mục đích kế hoạch đặt ra, DATC đã triển khai tăng nhanh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, qua đó đã đạt được kết quả tương đối khả quan: Doanh số mua nợ của DATC bằng 159% so với cùng kỳ 2016, giá trị khoản nợ đã mua đạt khoảng 3.000 tỷ đồng, doanh thu bằng 108% so với cùng kỳ năm 2016.

Ngoài ra, DATC cũng đang thực hành các thủ tục rốt cục để hoàn thành việc chuyển đổi 03 DNNN có tình hình tài chính gian truân, không đủ điều kiện cổ hủ phân hóa thắng lợi ty cổ hủ phần ưng chuẩn hoạt động trao đổi nợ: Haprocimex, Công ty Thực phẩm Miền Bắc, DAMCO. Đồng thời, tiếp tục xử lý nợ,tái cơ cấu các tập đoàn, tổng Công ty được Chính phủ giao SBIC, Vinalines…

Với những kết quả đó,trong nhưng năm qua DATC đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cừ khôi. Điển hình, năm 2008 DATC đã được tặng Huân chương Lao động Hạng 3; năm 2016 được tặng Huân chương Lao động Hạng 2… Đây là những phần cừ khôi ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của DATC từ khi thành lập đến nay.

PV,