Đầu báo khói tại chỗ dùng Pin Hochiki SS-2LP-10HCB bao gồm một diode phát sáng (LED) and bố trí photodiode

Buồng bắt gặp gồm 1 diode phát sáng (LED) & bố trí photodiode.Các buồng kiến tạo ánh sáng như phát ra từ các đèn LED rất có thể không thường đạt được photodiode. Trong tình huống có lửa, hạt khói xâm nhập vào buồng và tán xạ ánh sáng.

==>> Xem thêm : firestar.vn/danh-muc/bao-chay-unipos-eu

Buồng chứa một xây dựng vách ngăn khác biệt được cho phép khói đăng nhập vào buồng trong những khi ngăn chặn ánh sáng từ bên phía ngoài tác động đến các photodiode.

thông số kỹ thuật : Đầu báo khói tại chỗ dùng pin Hochiki

 ==>> Xem thêm : https://firestar.vn/danh-muc/bao-chay-hochiki/  

– Operating Source : 3 V lithium battery (Included)
– Rating : 3 V 15mA
– Battery Life : Approximately 10 years
– Sound Pressure Level : 70dB
– Operating Temperature: 32°F (0°C) ~ 104°F (40°C)
– Dimensions : 100mm x 100mm x 43mm
– Color : Bone
– Weight : 120g

Nguồn: Tổng hợp trên mạng