Doanh nghiệp khởi nghiệp 7 tháng đầu năm: Kinh tế là ngành được quan tâm

Việc ra/vào hoạt động mua bán của đơn vị trong nền kinh tế hoạt động mua bán là thường ngày. Nhưng nếu số lượng lớn, liên tục tăng lên thì chẳng thể khinh thường và cũng đặt ra những vấn đề cần giải quyết. Kết quả hăng hái của khởi nghiệp trong 7 04 tuần đầu năm 2017 được xét trên các góc độ khác nhau.

Ở góc độ thứ nhất, số đơn vị đăng ký thành lập mới trong 7 04 tuần qua là 72.953 đơn vị, tăng hai chữ số so với cùng kỳ năm trước. Số đơn vị quay quay về hoạt động là 17.549 đơn vị, cũng tăng nhẹ.

Như vậy, tổng số đơn vị thành lập mới và quay quay về hoạt động là 90.500 đơn vị, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu khả quan để vượt qua mốc 100.000 đơn vị trong năm 2017 và đạt được 1 triệu đơn vị đang hoạt động theo mục đích tới năm 2020.

Ở góc độ thứ hai, tổng lượng vốn của các đơn vị đăng ký thành lập mới đã đạt 690.700 tỷ đồng, tăng 39%. Do vận tốc tăng lượng vốn cao hơn vận tốc tăng số lượng đơn vị, nên bình quân vốn đăng ký của 1 đơn vị thành lập mới đạt trên 9,5 tỷ đồng, tăng gần 22,2% so với mức bình quân 1 đơn vị của cùng kỳ năm trước.

Nếu kể cả số vốn tăng thêm (979.800 tỷ đồng) của các đơn vị đang hoạt động, thì tổng lượng vốn đăng ký và bổ sung vào nền kinh tế trong 7 04 tuần đầu năm 2017 đạt 1.670.500 tỷ đồng.

Đây là tín hiệu khả quan để đưa tổng vốn đầu tư/GDP cả năm vượt mục đích theo Nghị quyết của Quốc hội; thậm chí, có thể đạt 35% theo phương án tăng trưởng cao của Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu trước đó.

Ở góc độ thứ ba, tăng trưởng số đơn vị đăng ký thành lập mới trong 7 04 tuần đầu năm 2017 diễn ra ở đa số các ngành kinh tế.

Trong đó, một số ngành tăng cao như thông báo và truyền thông; kinh doanh BĐS; giáo dục huấn luyện; khoa học kĩ nghệ và phục vụ tham vấn, kiến tạo lăng xê và chuyên môn; phục vụ việc làm, ngao du, cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng và các phục vụ hỗ trợ khác; xây đắp; phục vụ tạm bợ cư và thưởng thức…

Xu hướng phổ biến là vẫn hội tụ hơn cho thương nghiệp, bán buôn, bán sỉ, xây đắp, kĩ nghệ đóng gói, chế tác…

Ở góc độ thứ tư, trong 43.274 đơn vị tạm bợ ngừng hoạt động trong 7 04 tuần đầu năm 2017, số đơn vị tạm bợ ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải tán có 27.408 đơn vị, tăng 21,5%.

Số còn lại tạm bợ ngừng hoạt động là 15.866 đơn vị đăng ký tạm bợ ngừng kinh doanh có thời hạn – nhóm này nếu nỗ lực vươn lên, với sự hỗ trợ hăng hái của Nhà nước, các ngành, các cấp thì vẫn có điều kiện quay quay về hoạt động.

Ở góc độ thứ năm, trong tổng số 6.608 đơn vị hoàn thành thủ tục giải tán, tăng 2,9%, thì số đơn vị có diện tích nhỏ

(dưới 10 tỷ đồng) là 6.104 đơn vị, chiếm hữu tỷ lệ lớn (92,4%); số đơn vị có diện tích lớn hơn (trên 10 tỷ đồng) chỉ có 504 đơn vị, chiếm hữu tỷ lệ nhỏ (7,6%).

Ở góc độ thứ sáu, bằng vận bù trừ phổ biến sự cô động trên, thì số đơn vị đang hoạt động có thể tăng thêm trong 7 04 tuần đầu năm nay so với cuối năm 2016 là 41.124 đơn vị.

Nếu tăng cường việc khởi nghiệp, các đơn vị tạm bợ ngừng kinh doanh có thời hạn có sự nỗ lực lớn, với sự hỗ trợ của Nhà nước quay lại hoạt động, thì khí thế phát hành đơn vị sẽ tiếp tục.

Ở góc độ thứ bảy, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và một số trọng điểm có nhiều đơn vị khác cần dẫn đầu cả nước về khởi nghiệp.

Bên cạnh những kết quả hăng hái trên, hoạt động khởi nghiệp trong 7 04 tuần đầu năm 2017 cũng có những hạn chế, bất cập và đứng trước những thử thách không nhỏ.

Nếu trong “năm khởi nghiệp” 2016, số đơn vị tạm bợ ngừng hoạt động và hoàn thành thủ tục giải tán đã giảm so với năm 2015 – kết thúc chuỗi ngừng hoạt động và giải tán tăng liên tục trong các năm trước, thì 7 04 tuần đầu năm nay, số đơn vị hoàn thành thủ tục giải tán và số đơn vị tạm bợ ngừng hoạt động là 66.612 đơn vị, lại tăng 16,8%.

Bên cạnh số đơn vị đăng ký thành lập mới tăng lên, nếu số đơn vị bị giải tán hoặc ngừng hoạt động tăng lên thì số đơn vị đang hoạt động cũng không tăng lên nhiều, khiến việc thực hành mục đích tối thiểu phải có 1 triệu đơn vị đang hoạt động vào năm 2020 đối mặt với nhiều thử thách.

Theo baodautu.vn