Hỗ trợ tối đa các hộ kinh doanh muốn chuyển đổi lên doanh nghiệp nhỏ và vừa

Một trong những vướng mắc, lo lắng của các hộ kinh doanh bây chừ khi muốn chuyển lên đơn vị nhỏ và vừa chính là các vấn đề ảnh hưởng tới giấy tờ, thủ tục thành lập đơn vị, các vấn đề ảnh hưởng tới thuế…. Tuy nhiên, ngày 12/6/2017, Quốc hội đã duyệt Luật Hỗ trợ đơn vị nhỏ và vừa 2017, trong đó, nội dung được nhiều hộ kinh doanh quan tâm là đơn vị nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh nếu phục vụ đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật này sẽ được hỗ trợ như sau:

– Tư vấn, chỉ dẫn không tính tiền về giấy tờ, thủ tục thành lập đơn vị;

– Miễn lệ tổn phí đăng ký đơn vị và tổn phí cung cấp thông báo đơn vị lần đầu;

– không tính tiền giám định, tổn phí, lệ tổn phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

– miễn lệ tổn phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng thực đăng ký đơn vị lần đầu;

– Tư vấn, chỉ dẫn không tính tiền về các thủ tục hành chính thuế và hình thức kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng thực đăng ký đơn vị lần đầu;

– Miễn, giảm thuế thu nhập đơn vị có thời hạn theo quy định của luật pháp về thuế thu nhập đơn vị;

– Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của luật pháp về đất đai.

Bên cạnh các nội dung về hỗ trợ nêu trên, Luật Hỗ trợ đơn vị nhỏ và vừa 2017 cũng quy định đơn vị nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ nếu phục vụ các điều kiện: Trước khi thành lập đơn vị, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của luật pháp; Hộ kinh doanh có hoạt động sinh sản, kinh doanh liên tục chí ít là 01 năm tính tới ngày được cấp Giấy chứng thực đăng ký đơn vị lần đầu.

Ngoài ra, Luật cũng quy định, đơn vị nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh thừa hưởng cục bộ quyền, bổn phận và lợi ích phù hợp lí của hộ kinh doanh theo quy định của luật pháp. Trường phù hợp doanh nghiệp bổn phận hữu hạn hoặc doanh nghiệp cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải chịu bổn phận bằng cục bộ của cải của mình đối với các khoản nợ chưa tính sổ của hộ kinh doanh, trừ trường phù hợp có thỏa thuận khác theo quy định của luật pháp.

Hộ kinh doanh kết thúc hoạt động kể từ thời điểm đơn vị nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng thực đăng ký đơn vị.

PV.