Mua bán nợ xấu gặp khó

Tuy nhiên, DATC cho biết DN này vẫn gặp mặt gian nan, thử thách bởi hoạt động trao đổi trao đổi nợ chịu sự cạnh tranh quyết liệt hơn khi nhiều đơn vị tham dự hoạt động trao đổi nợ, trong đó các đơn vị trao đổi nợ, quản lý của cải trực thuộc nhà băng chuyển hướng kinh doanh bản chất hơn sẽ làm hạn giễu cợt nguồn hàng từ các nhà băng là đối tượng mua hàng truyền thống của DATC.

Cùng với đó, cơ giễu cợt, giễu cợt độ đặc thù về trao đổi, xử lý nợ, tái cơ cấu DN cho hoạt động của Công ty chưa được hoàn thành nên còn nhiều vướng mắc trong việc xử lý tài chính, hỗ trợ phát hành DN sau tái cơ cấu.

Trong thời kì đến, DATC đặt kế hoạch đạt doanh số mua nợ tăng 30% so với thực hành năm 2016 bằng việc tăng nhanh quan hệ cộng tác với nhà băng, các đơn vị tín dụng nhằm tiếp tục khẩn hoang nợ từ các nhà băng, các đơn vị tín dụng.

Với việc mua nợ qua VAMC, DATC sẽ khẩn hoang, nắm thông báo từ các DN, các nhà băng, đơn vị tín dụng có nợ đã chuyển giao cho VAMC để có cơ sở làm việc với VAMC chuyển giao duyệt phương thức mua, bán khoản nợ.

Ngoài ra, DATC thực hành mua trọn gói, mua cả nhóm (gói) nợ có nhiều khách nợ từ các tập đoàn, tổng đơn vị. Cùng với đó, mua nợ của các công trình, dự án có nợ từ ngân sách (các công trình đã bàn giao nhưng ngân sách chưa giải ngân, còn nợ các DN. Sau khi mua nợ thu qua ngân sách các địa phương, trung ương)…

Đối với xử lý thu hồi nợ, DATC đặt kế hoạch doanh thu tăng 20% so với thực hành năm 2016 nếu phần nhiều phương án mua nợ để bán nợ; tăng 10% trong trường hợp tăng mạnh số lượng DN mua nợ để tái cơ cấu DN.

DATC đặt ra chỉ tiêu ước thực hành năm 2017 tổng doanh thu 2.250 tỷ đồng; doanh số mua nợ, của cải là 2.400 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 390 tỷ đồng.

Về tiếp thụ, xử lý nợ và của cải loại bỏ, DATC sẽ căn cứ vào kế hoạch về sắp đặt, chuyển đổi chiếm hữu DN của các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng đơn vị quốc gia để nắm thông báo nhằm chủ động đơn vị tiếp thụ và xử lý nợ và của cải loại bỏ với phương châm khi có nảy sinh đơn vị tiếp thụ và triển khai xử lý ngay trong năm.

Bên cạnh đó, tụ hợp rà soát tổng thể giấy tờ tiếp thụ nợ và của cải loại bỏ của các năm trước để phân loại nợ, của cải mất mát, thiếu hụt để xử lý hoàn thành giấy tờ đưa vào lưu trữ. Xây dựng kế hoạch chi tiết về số DN tiếp thụ; số DN xử lý của cải/số DN đã tiếp thụ; giá trị thu hồi nợ/tổng giá trị nhóm nợ 1.

Đối với hoạt động tái cơ cấu DN, DATC sẽ tiếp tục đưa vào kế hoạch các DN chưa hoàn thành tái cơ cấu trong năm 2016; đồng thời rà soát các phương án khảo sát năm 2016 và dự định mua nợ trong năm 2017 để kiểm tra chọn lọc những DN bảo đảm tái cơ cấu có hiệu quả để đưa vào kế hoạch năm 2017.