Ngân hàng Nhà nước lý giải việc xếp hạng ngân hàng nhưng không công bố

Ngân hàng sắp báo lãi ngàn tỷ từ… nợ xấu

Cổ phiếu tăng giá, nhà băng sẽ ào ạt lên sàn

Vì sao cựu phó thống đốc nhà băng bị khởi tố?

Mới đây Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo xây đắp Thông tư về xếp hạng các đơn vị tín dụng và chi nhánh nhà băng nước ngoài tại vn.

Nhưng NHNN nêu rõ là chỉ thông báo kết quả xếp hạng cho từng nhà băng mà không ban bố trên website của mình do thuộc tính mẫn cảm.

Trước đề nghị này, nhiều quan điểm cho rằng, không công khai thì xếp hạng làm gì? Đã xếp hạng nhà băng thì nên ban bố công khai cho đại chúng, nhà đầu tư biết để họ có thể tuyển lựa và an tâm khi gửi tiền tài mình.

Ngày 18/9, NHNN đã chính thức lên tiếng về việc này.

Ngân hàng Nhà nước lý giải việc xếp hạng ngân hàng nhưng không công bố - 1

Theo NHNN, việc xếp hạng các đơn vị tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài của NHNN để dịch vụ công việc quản lý nhà nước, bảo đảm bình yên, an toàn tiền tệ trong hoạt động nhà băng, tài chính.

“Sau khi kiểm tra, xếp hạng, NHNN sẽ thông báo kết quả xếp hạng cho đơn vị tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài kèm theo các hành động, giải pháp quản lý thích hợp nhằm bảo đảm đơn vị tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài kịp thời khắc phục các sinh tồn, giảm thiểu nguy cơ đổ tan vỡ, lan truyền trong chuỗi hệ thống, trong đó mục đích hướng đến rút cục là bảo vệ lợi quyền người gửi tiền”, NHNN cho hay.

Theo NHNN, để dịch vụ nhu cầu của nhà đầu tư, người gửi tiền, mua trái phiếu do các đơn vị tín dụng phát triển, hồ hết các nước có hoạt động mua bán tài chính sản xuất đều ban bố các thông báo xếp hạng tín nhiệm quốc tế do các đơn vị xếp hạng tín nhiệm lừng danh như Standard & Poor’s, Moody’s và Fitch Ratings thực hành.

Tại vn, trong thời kì qua, các đơn vị xếp hạng tín nhiệm nêu trên cũng như một số đơn vị, đơn vị trong nước cũng tham dự kiểm tra và ban bố thông báo về xếp hạng các nhà băng thương nghiệp.

Tuy nhiên, NHNN nhấn mạnh: “Khác với mục đích xếp hạng của các đơn vị xếp hạng tín nhiệm quốc tế, các cơ quan quản lý của các nhà nước trên trái đất thực hành xếp hạng các nhà băng thương nghiệp nói riêng và các đơn vị tài chính tổng thể để dịch vụ mục đích quản lý nhà nước, ban hành chế độ, thanh tra, giám sát hoạt động mua bán tài chính, nhà băng và bảo vệ lợi quyền người gửi tiền”.

Do mục đích khác nhau, nên nhà băng trung ương, cơ quan giám sát tài chính tại nhiều nước trên trái đất đều không ban bố rộng rãi kết quả xếp hạng các nhà băng thương nghiệp như các đơn vị xếp hạng tín nhiệm trong nước và quốc tế thực hành định kỳ.

“Nếu có, họ chỉ cung cấp các thông báo về kết quả xếp hạng uy tín của các đơn vị quốc tế để cho nhà đầu tư và người gửi tiền tham khảo, trong đó nêu rõ không chịu nghĩa vụ về kết quả xếp hạng của các đơn vị này”, NHNN cho hay.

Giống như các cơ quan quản lý trên trái đất, mục đích NHNN thực hành kiểm tra, xếp hạng các đơn vị tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài đang hoạt động tại vn là dịch vụ công việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà băng (bao gồm hoạch định, thực thi chế độ tiền tệ; thanh tra, giám sát chuỗi hệ thống các đơn vị tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài…).

Theo các quy định luật pháp hiện hành, căn cứ vào kết quả xếp hạng, NHNN vn thực hành các hành động, giải pháp quản lý thích hợp với tình hình hoạt động và sự lành mạnh của từng đơn vị tín dụng.

Cụ thể, sử dụng kết quả xếp hạng để phê chuẩn, kiểm tra về chừng độ bình yên, lành mạnh của các đơn vị tín dụng; Kịp thời xác định các đơn vị tín dụng có tiềm ẩn và nguy cơ không may, cảnh báo sớm, đề nghị xây đắp và thực hành các phương án khắc phục; hoặc đặt đơn vị tín dụng vào kiểm soát khác biệt.