Ngành điện chủ động minh bạch hóa thông tin

Phóng viên: Trong những năm qua, vẫn còn rất nhiều nghi vấn về phục vụ cung cấp điện năng, từ việc khó tiếp xúc thông báo đến sự nhũng nhiễu, thưa ông?

Ông Nguyễn Quốc Dũng: Để tiếp tục cách tân quy trình cung cấp các phục vụ điện đến đối tượng mua hàng, ngày 15/5/2017, EVN đã ban hành Quyết định 505 – Quy định về cung cấp các phục vụ điện trong EVN.

Điểm nổi trội của Quyết định này là EVN hướng đến mục đích sáng tỏ thông báo, đưa ra các cam kết của EVN về cung cấp phục vụ điện cho đối tượng mua hàng. Đó là phục vụ mọi đề nghị cung cấp phục vụ điện hợp lí, đúng chất lượng ban bố, đúng nội dung và thời kì đề nghị.

Thực hiện theo “cơ giễu cợt 1 cửa” từ khi tiếp thu đến chấm dứt phục vụ, đối tượng mua hàng đến vị trí giao tiếp không quá 1 lần. Đơn giản, thuận lợi, công khai, tăng nhanh kĩ năng đánh giá, giám sát của người dân và đối tượng mua hàng. Minh bạch thông hóa tin là nhiệm vụ sống còn của ngành điện.

Tuy nhiên nhiều đối tượng mua hàng vẫn lo ngại “cơ giễu cợt 1 cửa” nhưng “nhiều ngách” thưa ông?

Khách hàng nhìn vào thực tại hành động của EVN sẽ thấy trước hết là việc ban bố thông báo trên website và 5 Trung tâm Chăm sóc đối tượng mua hàng (CSKH) của các tổng đơn vị điện lực, qua đường dây nóng 24/24h.

Việc triển khai đăng ký phục vụ trực tuyến chính là xóa bỏ cơ giễu cợt xin cho, nhũng nhiễu. Hoạt động này cũng biểu hiện sự văn minh về kĩ nghệ trong công việc phục vụ đối tượng mua hàng của EVN.

Người dân có thể đăng ký trực tuyến mọi phục vụ cấp điện: Gọi điện đến Trung tâm Chăm sóc đối tượng mua hàng, đăng ký trên website. Thông tin sáng tỏ, đăng ký phục vụ trực tuyến là những nguyên tố nền móng tạo niềm tin với đối tượng mua hàng về việc thực hành “cơ giễu cợt 1 cửa” của EVN.

Đặc biệt, với trên 900 phòng giao tiếp đối tượng mua hàng, 5 Trung tâm Chăm sóc đối tượng mua hàng thì việc đảm bảo thuận lợi cho đối tượng mua hàng đã được EVN cải thiện đáng kể, phục vụ các nhu cầu phục vụ về điện trên toàn quốc.

Với những cam kết mạnh mẽ của mình, EVN đã xác định công việc phục vụ đối tượng mua hàng là khâu cốt lõi, quyết định việc tạo ra theo hướng vững bền của EVN. Mục tiêu công việc phục vụ kinh doanh điện của vietnam đứng hàng đầu khu vực ASEAN đã không còn xa vời.

Tuy nhiên, người dân muốn biết rõ hơn những chuyển biến của ngành điện, thưa ông?

Thời gian qua, EVN đã có những cải thiện đáng lưu ý. Cụ thể, thời kì giải quyết các thủ tục thúc đẩy giảm từ 11 ngày năm 2015 xuống còn 9 ngày năm 2016. Năm 2017 phấn đấu giảm còn 7 ngày.

Giảm thủ tục và thời kì cấp điện cho đối tượng mua hàng trung áp còn 7 ngày; đối tượng mua hàng hạ áp còn 3 ngày. Triển khai đăng ký trực tuyến đối với thủ tục cấp điện mới; triển khai phục vụ cung cấp điện năng quan 1 cửa, giảm thiểu các thủ tục cấp điện mới.

Nổi bật là năm 2015, EVN đã triển khai chương trình Quản lý cấp điện cho đối tượng mua hàng trung áp bao gồm các tính năng chuẩn y quản lý, theo dõi, giám sát quá trình cấp điện cho đối tượng mua hàng có nhu cầu mua điện từ lưới điện trung áp qua trạm biến áp chuyên dùng và đầu tư xây đắp đường dây, trạm biến áp trung áp.

Khách hàng có thể theo dõi trực tiếp tiến độ, các khâu thúc đẩy đến thủ tục qua website các tổng đơn vị và website săn sóc đối tượng mua hàng.

Từ trước đến nay, việc theo dõi chỉ số tiêu thụ điện đã gây ra nhiều tranh luận, tạo thúc đẩy không tốt đến hình ảnh ngành điện.

Tuy nhiên, EVN đã triển khai phần mềm quản lý trực tuyến việc ghi chỉ số công tơ hồng, đối tượng mua hàng theo dõi trực tiếp chỉ số hàng tháng trên các phần mềm được cài đặt trên laptop của 5 tổng đơn vị.

Việc ghi chỉ số công tơ hồng gần như đã giảm thiểu sự can thiệp của loài người ưng chuẩn phần mềm ghi chỉ số và tính toán số điện CMIS qua EVN.

Xin cảm ơn ông!

Theo daibieunhandan.vn