Nợ xấu của một số ngân hàng tăng mạnh vì yếu kém

Ngân hàng “đánh vật” xử lý nợ xấu

Xử lý nợ xấu: Phải đảm bảo lợi quyền của người gửi tiền

HoREA: Nợ xấu nhưng BĐS thế chấp ‘không xấu’

Đó là con số đáng chú ý được đưa ra trong lên tiếng mới nhất của Ủy ban Giám sát tài chính nhà nước (UBGSTCQG).

Cụ thể, tỷ trọng nợ xấu toàn ngành ở mức 2,9%, trong khi cuối năm 2016 tỷ trọng nợ xấu toàn ngành là 2,6%. Trong đó nợ xấu lên tiếng tụ hội chính yếu tại một số đơn vị tín dụng yếu kém, năng lực tài chính và tài năng quản trị điều hành kém, đang thuộc diện tái cơ cấu.

Theo lên tiếng của cơ quan này, tín dụng 8 04 tuần đầu năm nay tăng khoảng 11,5% so với cuối năm ngoái. Tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục thiên hướng giảm. Tín dụng ngắn hạn ước tăng 14,1%, chiếm hữu gần 46% tổng tín dụng. Tín dụng trung hạn chiếm hữu 54%, trong khi cuối năm 2016 tỷ trọng này là hơn 55% tổng tín dụng.

Nợ xấu của một số ngân hàng tăng mạnh vì yếu kém - 1

Đáng chú ý là, vận tốc tăng trưởng tín dụng ngoại tệ cao hơn nhiều so với cùng kỳ. Tín dụng ngoại tệ ước tăng 11,5% cao hơn gấp nhiều lần so với mức 1,7% của thời đoạn cuối năm ngoái và tụ hội chính yếu ở nhóm nhà băng thương nghiệp cổ phần.

Về huy động vốn cho nền kinh tế, UBGSTCQG cho biết huy động vốn 8 04 tuần đầu năm nay tăng hơn 9%, trong đó tiền gửi đối tượng mua hàng ước tăng khoảng 8,7% so với cùng kỳ và tạo ra giấy má có giá tăng 18,6%.

Với mức tăng trưởng tín dụng hăng hái đã giúp tình hình lợi nhuận của các đơn vị tín dụng trong toàn chuỗi hệ thống khả quan hơn. Theo đó, tính tới hết 04 tuần 7, tổng lợi nhuận sau thuế của các TCTD đạt 41.000 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả này đạt được chính yếu nhờ vào hoạt động tín dụng và phục vụ.

Tính tới cuối 04 tuần 8 vừa qua, tiền gửi của ngân khố Nhà nước tại các nhà băng là 160.000 tỷ đồng, tăng 68% so với đầu năm.

Cũng theo số liệu từ UBGSTCQG, thanh khoản ngày nay của chuỗi hệ thống nhà băng khá dồi dào với việc lãi suất liên nhà băng các kỳ hạn duy trì ở mức thấp và chỉ tăng nhẹ so với cuối 04 tuần 7, từ 0,2 – 0,3%.