Phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC

Theo đó, việc xếp đặt, phân loại đơn vị của SCIC nhằm tái cơ cấu và đẩy nhanh tiến độ bán vốn quốc gia tại các đơn vị mà Nhà nước không cần nắm giữ nhằm đưa Tổng đơn vị đích thực trở thành một công cụ, kênh truyền vốn quốc gia.
Đồng thời, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu đơn vị quốc gia để tập kết vào những khâu, công đoạn cốt lõi của nền kinh tế; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại đơn vị.
Theo phương án phân loại, xếp đặt đơn vị của SCIC tới năm 2020, SCIC thực hành cổ phần hóa và bán vốn tại 5 đơn vị gồm: Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến Đá An Giang; Công ty TNHH 2TV Đầu tư Thương mại Tràng Tiền; Công ty TNHH 1TV Đầu tư và Phát triển HPI; Công ty TNHH MTV In và sản xuất biểu mẫu thống kê; TNHH MTV In thống kê TP. Hồ Chí Minh.
Phó Thủ tướng cũng duyệt y 2 đơn vị SCIC tiếp tục đầu tư nắm giữ là: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC); Công ty cổ phần Viễn thông FPT. Bên cạnh đó, duyệt y 132 đơn vị của SCIC thực hành bán vốn quốc gia trong thời đoạn 2017 – 2020.

Ngoài ra, có 3 đơn vị của SCIC xử lý theo phương thức đặc thù gồm: CTCP Nuôi và phục vụ thủy đặc sản Thừa Thiên Huế; CTCP phục vụ thương nghiệp công nghệ; CTCP XNK Vĩnh Lợi.

Quyết định nêu rõ, 4 đơn vị của SCIC chủ động bán vốn trong thời đoạn 2017 – 2020 gồm: CTCP Đầu tư vietnam – Oman; CTCP Tư vấn đầu tư và đầu tư vietnam; CTCP Đầu tư tháp truyền hình vietnam; Công ty cổ phần Đầu tư Bảo Việt SCIC.

PV.