Số doanh nghiệp xây dựng thành lập mới tăng nhanh

Cụ thể, trong 6 bốn tuần đầu năm có 8.200 công ty xây đắp mới được thành lập, chiếm hữu 13,4% tổng số công ty thành lập mới của cả nước, tăng 10,7% so với cùng kỳ 2016. Trong đó có 2.300 công ty kinh doanh BĐS.

Theo kiểm tra tầm thường của Bộ Xây dựng, nhìn tầm thường hoạt động kinh doanh, đầu tư của các công ty thuộc Bộ phục vụ các chỉ tiêu kế hoạch cốt yếu của năm 2017.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang giao hội đôn đốc tăng mạnh công việc xếp đặt, thay đổi công ty quốc gia thời đoạn 2016-2020.Trong đó, tiếp tục triển khai công việc cổ phần hóa 4 Tổng công ty, gồm: Sông Đà, HUD, IDICO và VICEM.

Đến nay, Bộ đã lãnh đạo công ty đấu giá chiến thắng 120 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty VIGLACERA, thu về công ty 1.941 tỷ đồng; chấp nhận chủ trương sản xuất, thỏa thuận cho 10 tổng công ty thực hành thoái, tăng, giảm vốn tại 32 công ty con, công ty liên kết; thực hành thoái vốn chiến thắng tại 5 tổ chức với giá trị 624,83 tỷ đồng, thu về 632,64 tỷ đồng.

Thị trường BĐS trong nửa đầu năm 2017 tiếp tục duy trì tăng trưởng định hình, miêu tả qua các nguyên tố: giá cả, số lượng giao tế, tính thanh khoản, tồn kho tiếp tục giảm, cơ cấu hàng hóa được điều chỉnh để ăn nhập hơn với nhu cầu nhiều chủng loại của hoạt động mua bán.

Thị trường BĐS ngao du, nghỉ dưỡng tại các địa phương ven hồ như Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang) tạo ra mạnh đang thú vị sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Theo baochinhphu.vn